ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάστημα
Μεσημέρι Θεσσαλονίκης
Τηλ: 23920 91361

 

Κατάστημα Επανομής
28ης Οκτωβρίου (Δίπλα στην Πλατεία)
Τηλ: 23920 42555

Email: hello@kyramartha.gr

Map